ontruiming evenementen terreinen.

Steeds vaker, wordt bij de organisatie van evenementen de eis gesteld om een goede ontruiming te regelen bij calamiteiten.
Hierbij wordt gedacht, aan een mobiele geluidsinstallatie, met een zeer hoog rendement en een goede spraak verstaanbaarheid. Om de juigende mensen te instrueren wat er van hun verwacht wordt.
Hiervoor heeft Paso de perfecte oplossing plaats de TR400 SX bij het terrein op een aantal masten en stuur deze aan met de AW5648 booster en de DAG 9200 boodschappenmachine.
Ook op militare terreinen heeft deze combinatie bewezen zeer effectief te zijn.
Dit zorgt er voor dat de goedkeuring voor het evenement, soepeler en sneller kan verlopen omdat u als organisator laat zien dat er over nagedacht is. En dat de bezoeker voor u centraal staat.